Може би всеки от нас се е замислял за същността на човешкия живот, как се появяваме на белия свят, имаме ли някаква роля в живота си, добре ли се справяме в битието си и въобще има ли смисъл от всичко това , което вършим докато съществуваме!? 

     В научните среди биха казали - да , щом сме продукт на еволюцията на Вселената означава , че са ни  предопределени място и роля в развитието на всеобщия мир и че искаме или не трябва да просъществуваме в мимолетния отрязък от безкрая на времето. 

    Теолозите биха ни убеждавали в нашия образ и подобие на Господ Бог и как трябва да изпълняваме всички негови заръки подробно описани в религиозните книги, за да не се превърнем в нещо друго освен в бледо копие на самия Него.

    Замисляли ли сте се Вие, защо точно на Вас се е случило щастието и възможността да съществувате, живеете и споделяте добро и лошо с любимите си хора.

    На драго сърце в този сайт бих споделил с Вас моите мисли, чувства и убеждения за живота , в който ние живеем сега, в този момент.